Kontakt

'SPOŁEM' Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Końskich
ul. Marszałka Piłsudskiego 26
26-200 Końskie

NIP: 658-000-09-93
REGON: 001060530

Telefon: 41 372 24 43

  • Sekretariat tel. (41) 372 24 43 nr wew. 20,
                      e-mail: sekretariat@konskie.spolem.org.pl
 
  • Dział Handlu i Produkcji tel. (41) 372 24 43 nr wew. 22, tel. (41) 372-34-26
                     e-mail: handel@konskie.spolem.org.pl, pss@konskie.spolem.org.pl                  
 
  • Administracja tel. (41) 372 24 43  nr wew. 26

                     e-mail: administracja@konskie.spolem.org.pl

  • Księgowość tel. (41) 372 24 43  nr wew. 21

                     e-mail: ksiegowosc@konskie.spolem.org.pl

  • Kadry            tel. (41) 372 24 43  nr wew. 23

 

  • Kasa             tel. (41) 372 24 43  nr wew. 27 

                     e-mail: kasa@konskie.spolem.org.pl